Recykling samochodów i innych pojazdów

Nasza firma zajmuje się recyklingiem pojazdów. Posiadamy wpis do ewidencji gospodarczej, który zaświadcza o całkowitej legalności złomowania samochodów i innych pojazdów na terenie siedziby naszej firmy. Wystawiamy odpowiednie dokumenty poświadczające realizację usługi złomowania pojazdów.

Co złomujemy?

Zajmujemy się recyklingiem pojazdów, na bazie technologii zgodnej z  ustawą o odpadach. Przyjmujemy do złomowanie wszelkiego rodzaju pojazdy. Posiadamy decyzję Wojewody Łódzkiego, która uprawnia nas do wydawania zaświadczeń o złomowaniu pojazdów. Dysponujemy również transportem do odbioru pojazdów wycofanych z użytku.

Osoba, która chce zezłomować pojazd musi posiadać następujące dokumenty:

  1. Dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem, adresem zameldowania i numerem pesel właściciela pojazdu;
  2. Dowód rejestracyjny, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego zaświadczenie potwierdzające dane z dowodu lub gdy został zatrzymany przez policję kserokopia dowodu, potwierdzona przez właściwy wydział komunikacji;
  3. Kartę pojazdu, jeżeli była wydana. Odpowiednia adnotacja znajduje się w dowiedzie rejestracyjnym na ostatniej stronie. Jeżeli była wydana na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego znajduje się seria i numer karty pojazdu. Natomiast jeżeli nie była wydana, odpowiednia informacja jest zamieszczona również na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego; Jeżeli karta pojazdu została zagubiona lub zniszczona, konieczne jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia.
  4. Gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest współwłaściciel to najlepiej, aby obaj współwłaściciele stawili się podczas złomowania w siedzibie naszego punktu recyklingu pojazdów. Jeżeli jest to niemożliwe z jakichś przyczyn, współwłaściciel może upoważnić drugiego do złomowania pojazdu, dowód osobisty tej osoby też trzeba mieć z sobą lub kserokopię dowodu.
  5. Gdy pojazd jest zarejestrowany na firmę należy dołączyć KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do złomowania pojazdu.

Jeżeli pojazd nie został przerejestrowany, trzeba okazać umowę sprzedaży lub inny dokument potwierdzający własność pojazdu. Ważne jest aby załączone umowy sprzedaży udowadniały ciągłość pomiędzy osobą widniejącą na dowodzie rejestracyjnym a ostatnim właścicielem.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

dopdf1

Oświadczenie

dopdf1

Upoważnienie

Zadaj pytanie za pomocą formularza kontaktowego:

Formularz Chojne
Sending
Recykling pojazdów Chojne

Dane kontaktowe:

Chojne, Sieradzka 57
Sieradz II 98-200
Tel. 43 827-40-30

Znajdź placówkę na mapie:

Wybierz inną placówkę
recyklingu pojazdów:

Recycling pojazdów Błaszki

Dane kontaktowe:

Błaszki, Przemysłowa 5
Tel. 788-567-148

Znajdź placówkę na mapie:

Recycling pojazdów Łask

Dane kontaktowe:

Łask, Lutomierska 21
Tel. 507-633-219

Znajdź placówkę na mapie:

Recycling pojazdów Izabelów

Dane kontaktowe:

Izabelów 27 k/Zduńskiej Woli
Tel. 662-055-915

Znajdź placówkę na mapie:

Recycling pojazdów Skarżysko Kamienna

Dane kontaktowe:

Skarżysko Kamienna, 3-go Maja 74
Tel. 882-129-753

Znajdź placówkę na mapie:

Recycling pojazdów Głowno

Dane kontaktowe:

Głowno, Grunwaldzka 9
Tel. 537-537-300

Znajdź placówkę na mapie: