Recykling pojazdów

Recykling pojazdów 2019-10-21T14:23:33+00:00

Recykling pojazdów

Zajmujemy się recyklingiem pojazdów. Posiadamy wpis do ewidencji gospodarczej, który zaświadcza o całkowitej legalności złomowania samochodów i innych pojazdów na terenie siedziby naszej firmy. Wystawiamy odpowiednie dokumenty poświadczające realizację usługi złomowania pojazdów.

Co złomujemy?
Zajmujemy się recyklingiem pojazdów, na bazie technologii zgodnej z ustawą o odpadach. Przyjmujemy do złomowanie wszelkiego rodzaju pojazdy. Posiadamy decyzję Wojewody Łódzkiego, która uprawnia nas do wydawania zaświadczeń o złomowaniu pojazdów. Dysponujemy również transportem do odbioru pojazdów wycofanych z użytku.

  • Dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem, adresem zameldowania i numerem pesel właściciela pojazdu;
  • Dowód rejestracyjny, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego zaświadczenie potwierdzające dane z dowodu lub gdy został zatrzymany przez policję kserokopia dowodu, potwierdzona przez właściwy wydział komunikacji;
  • Karta pojazdu, jeżeli była wydana. Odpowiednia adnotacja znajduje się w dowiedzie rejestracyjnym na ostatniej stronie. Jeżeli była wydana na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego znajduje się seria i numer karty pojazdu. Natomiast jeżeli nie była wydana, odpowiednia informacja jest zamieszczona również na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego; Jeżeli karta pojazdu została zagubiona lub zniszczona, konieczne jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia.
  • Gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest współwłaściciel to najlepiej, aby obaj współwłaściciele stawili się podczas złomowania w siedzibie naszego punktu recyklingu pojazdów. Jeżeli jest to niemożliwe z jakichś przyczyn, współwłaściciel może upoważnić drugiego do złomowania pojazdu, dowód osobisty tej osoby też trzeba mieć z sobą lub kserokopię dowodu.
  • Gdy pojazd jest zarejestrowany na firmę należy dołączyć KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do złomowania pojazdu.

Jeżeli pojazd nie został przerejestrowany, trzeba okazać umowę sprzedaży lub inny dokument potwierdzający własność pojazdu. Ważne jest aby załączone umowy sprzedaży udowadniały ciągłość pomiędzy osobą widniejącą na dowodzie rejestracyjnym a ostatnim właścicielem.


Upoważnienie

Oświadczenie o utracie karty pojazdu

Oświadczenie o utracie tablic

Kalkulator wartości pojazdu kasowanego

złomowanie samochodów

* Kalkulator podaje szacunkową cenę złomowania pojazdu, jaką można uzyskać za kompletny pojazd, który posiada wszystkie elementy wchodzące w skład jego budowy. Pojazd nie kompletny wyceniany jest indywidualnie, przy czym wpływ na cenę ma zarówno jego faktyczna masa, jak i rodzaj braków.

Masz pytania? Zadzwoń: 43 827 40 30